DARMOWA DOSTAWA W POLSCE

Regulamin korzystania ze strony internetowej Bluebirds & Co.

Strona internetowa Bluebirds & Co. (Strona), prowadzona jest przez Bluebirds and Company sp. z o .o., z siedzibą w Parczewie, przy ulicy Spółdzielczej 26/2, numer NIP 5213679107, REGON 147394232, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000523455 (Bluebirds & Co.).

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze Strony, w tym realizacji i dostarczania zamówień, odstąpienia od umowy oraz postępowania w przypadku niezgodności produktu z zamówieniem (Regulamin). 
 • Korzystając ze Strony potwierdzasz, że zapoznałaś się z Regulaminem oraz wyrażasz zgodę na wszystkie jego postanowienia w brzmieniu obowiązującym w dniu korzystania.
 • Regulamin może być od czasu do czasu zmieniany. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym na Stronie lub mailem (jeśli zapisałaś się do newslettera). Zamówienia złożone przed opublikowaniem na Stronie zmian do Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 • Korzystanie ze Strony wymaga dostępu do komputera z Internetem oraz przeglądarką internetową Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, lub Safari.
 • W zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony będące efektem siły wyższej, niekompatybilności oprogramowania Twojego komputera ze Stroną lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

2. REALIZACJA I DOSTARCZANIE ZAMÓWIEŃ 

 • Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Twoje zamówienie stanowi ofertę zakupu, więc do momentu otrzymania od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest ono jeszcze niewiążące i możesz dokonywać w nim zmian.
 • Zamówienia możesz składać przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.
 • Zamówienie wymaga wybrania rozmiaru oraz kliknięcia przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu, a także prawidłowego wypełnienia informacji niezbędnych do zrealizowania dostawy, a obejmujących: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail oraz o numer telefonu.
 • Składając zamówienie potwierdzasz, że podane informacje są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, zapoznałaś się z Regulaminem oraz wyrażasz zgodę na wszystkie jego postanowienia z daty zamówienia, oraz że ukończyłaś 18 lat. Jeśli masz od 13 do 18 lat, możesz składać zamówienia za zgodą rodziców bądź opiekunów.
 • Ceny produktów wyrażone są w złotówkach lub w euro (zgodnie z Twoim wyborem) oraz zawierają podatek VAT. Ceny produktów uwzględniają koszty wysyłki krajowej. Do wysyłek zagranicznych mogą zostać doliczone koszty wysyłki, które mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz wybranej destynacji.
 • Opłaty za zamówienie możesz dokonać za pośrednictwem systemu PayU obsługującego karty płatnicze i przelewy elektroniczne lub za pomocą podmiotu świadczącego obsługę płatności online tj. Blue Media S.A. Blue Media S.A. obsługuje następujące karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

 • Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, za które płacisz przelewem lub od momentu od uzyskania pozytywnej autoryzacji Twojej karty (nie wliczając czasu dostawy).
 • Zamówienia realizujemy w godzinach 10.00-16.00 w dni robocze.
 • Zamówienia na terenie kraju wysyłamy kurierem DPD lub poprzez Paczkomaty. Zamówienia zagraniczne wysyłamy kurierem DPD.
 • Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów oraz kosztów wysyłki, jak również zmian w zakresie dostępności produktów. Zmiany te nie będą dotyczyły uprzednio złożonych zamówień.

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

 • W ciągu 15 dni od otrzymania zamówienia, przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Z prawa odstąpienia możesz skorzystać poprzez wypełnienie formularza odstąpienia (do ściągnięcia poniżej) oraz odesłanie go przed upływem 15 dni od otrzymania zamówienia mailem na hello@bluebirds.co albo na nasz adres: Bluebirds & Company sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 26/2, 21-200 Parczew. POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA TUTAJ
 • Jeżeli skorzystasz z prawa odstąpienia, w ciągu maksymalnie 15 dni zwracamy Ci wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy produktu do Ciebie, a Ty na swój koszt odsyłasz nam produkt, najlepiej w stanie niezmienionym, na nasz adres: Bluebirds & Company sp. z o. o., ul. Spółdzielcza 26/2, 21-200 Parczew.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, dokonanamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do Twojej karty płatniczej.
 • Prawo odstąpienia nie dotyczy produktów szytych na miarę. 

4. REKLAMACJA

 • Jeżeli otrzymany produkt będzie niezgodny z Twoim zamówieniem lub uszkodzony, wymienimy go na zgodny z zamówieniem bezpłatnie. Aby wymienić produkt niezgodny z zamówieniem, prześlij maila na adres hello@bluebirds.co przed upływem miesiąca od wykrycia niezgodności. Odpowiemy w terminie maksymalnie 14 dni.
 • W przypadku uznania niezgodności lub uszkodzenia, pokryjemy zarówno koszt odbioru produktu od Ciebie, jak również dostarczenia nowego.
 • Odpowiadamy za niezgodność produktu z zamówieniem i uszkodzenia w przypadku jej stwierdzenia przed upływem roku od daty otrzymania zamówienia.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby kolory materiałów wyświetlanych na Stronie odpowiadały rzeczywistości, jednak nie mamy wpływu na ustawienia Twojego monitora. Jeśli masz wątpliwości odnośnie koloru, spytaj nas lub zamów próbki materiałów. W zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy odbiór kolorów.

5. KODY RABATOWE

 • Od czasu do czasu możemy emitować kody rabatowe. Jeśli z informacji dołączonej do kodu nie wynika nic innego, możesz skorzystać z niego sama lub przekazać go do wykorzystania osobie trzeciej.
 • Kody rabatowe dotyczą wyłącznie cen produktów i nie dotyczą kosztów wysyłki (jeśli takie występują), których wysokość jest stała i zależy od wybranej opcji dostawy.
 • Jeżeli złożysz zamówienie o wartości wyższej niż wartość kodu rabatowego, możesz dopłacić różnicę za pośrednictwem systemu Braintree lub PayU.
 • Jeżeli złożysz zamówienie o wartości niższej niż wartość kodu rabatowego, nie otrzymasz zwrotu różnicy. Wartość kodu rabatowego nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Kody rabatowe mają datę ważności i mogą być zrealizowane tylko raz, chyba że co innego wynika z informacji dołączonej do kodu.

6. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych, które przekazujesz podczas składania zamówienia (zgodnie z pkt II ust. 3 powyżej), jest Bluebirds & Co. (Dane Osobowe)
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania zamówienia. Składając zamówienie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w celu jego realizacji.
 • Nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, w szczególności do przesyłania materiałów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę poprzez zapisanie się do newslettera.
 • W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do Danych Osobowych, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
 • Stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ujawnieniem. Dane Osobowe nigdy nie zostaną przekazane innym podmiotom niż te, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację Twojego zamówienia (np. kurier).

7. POLITYKA COOKIES

 • Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim komputerze.
 • Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Strona nie zbiera w sposób automatyczny innych informacji.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony (w szczególności pozwalają rozpoznać Twój komputer i odpowiednio wyświetlić Stronę). Pliki cookies są również wykorzystywane do tworzenia statystyk (np. Google analytics).
 • Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Twoim komputerze. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies aby blokować ich automatyczną obsługę. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BLUEBIRDS & CO.

 • Wszelkie zdjęcia, szkice, grafiki, teksty i inne pliki dostępne na Stronie są objęte naszymi prawami autorskimi. Ich komercyjne wykorzystywanie bez naszej uprzedniej zgody uznane zostanie za naruszenie przysługujących nam praw.
 • Logo oraz nazwa Bluebirds & Co. stanowią zarejestrowane znaki towarowe. Ich komercyjne wykorzystanie nie jest możliwe bez naszej uprzedniej zgody.
 • Krój sukienki modułowej chroniony jest prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. Jej komercyjne kopiowanie stanowi naruszenie przysługujących nam praw.

9. TWÓJ WIZERUNEK

 • Wysyłając do nas swoje zdjęcie lub oznaczając je w social mediach #bluebirdgirl, zgadzasz się na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku na Stronie oraz za pośrednictwem serwisów społecznościowych Bluebirds & Co., w tym Facebook, Instagram oraz Pinterest.
 • Wysyłając do nas swoje zdjęcie lub oznaczając je w social mediach #bluebirdgirl, potwierdzasz również, że przysługują Ci prawa autorskie do zdjęcia oraz udzielasz nam niewyłącznej licencji na nieodpłatne korzystanie z majątkowych praw autorskich do zdjęcia, poprzez jego udostępnianie na Stronie oraz za pośrednictwem serwisów społecznościowych Bluebirds & Co., w tym Facebook, Instagram oraz Pinterest wraz z prawem do dokonywania opracowań.
 • Maksymalny czas korzystania z Twojego zdjęcia nie przekroczy 5 lat.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej weryfikacji nadesłanego przez Ciebie zdjęcia.
 • Wysyłając do nas swoje zdjęcie potwierdzasz, że nie narusza ono praw osób trzecich oraz zobowiązujesz się do niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia ewentualnych roszczeń takich osób oraz do wystąpienia przeciwko roszczeniom na własny koszt i ryzyko.
 • Strona nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Twoich zdjęć. Nie gwarantujemy, że zamieszczone zdjęcia będą stale dostępne na Stronie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.
 • Dostęp do Regulaminu uzyskasz poprzez kliknięcie w link „regulamin” umieszczony w menu Strony.

Zakupy razem:

0.00 PLN

Sposób i koszt dostawy wybierzesz w następnym kroku

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów